Inspraakreactie woonbootbewoners J. van der Sluijs e.a. op de Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o. - 25 April 2008

De inspraakreactie omvat de volgende documenten die hier afzonderlijk zijn te downloaden:

Contactpersoon: J. van der Sluijs, jvandersluijs@gmail.com


Achtergrondmateriaal:


Naar homepage Een Brug Te Ver